card

"Microsoft excel" програмд мэдээллийг хурдан & алдаагүй шивэх аргачлал

"Microsoft excel" програмд мэдээллийг хурдан, алдаагүй шивэх аргачлал.

Дэлгэрэнгүй
Тамхи татах нь эрчүүдэд бэлгийн сулрал үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Тамхи татах нь эрчүүдэд бэлгийн сулрал үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Тамхи татах нь эрчүүдийн бэлгийн сулралд өртөх эрсдэлийг 1.51 дахин ихэсгэдэг.

Дэлгэрэнгүй