card
Belguunnyam

"Microsoft excel" програмд мэдээллийг хурдан & алдаагүй шивэх аргачлал

"Microsoft excel" програмд мэдээллийг хурдан, алдаагүй шивэх аргачлал.

Дэлгэрэнгүй
Мастер, докторын ажил төлөвлөсөн цагт дуусахгүй байх шалтгаан

Мастер, докторын ажил төлөвлөсөн цагт дуусахгүй байх шалтгаан

Судалгааны ажлынхаа зорилгыг бүрэн тодорхойлоогүйн улмаас судалгааны ажилд зарцуулах цаг, хөрөнгө нэмэгдэж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Тамхи татах нь эрчүүдэд бэлгийн сулрал үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Тамхи татах нь эрчүүдэд бэлгийн сулрал үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Тамхи татах нь эрчүүдийн бэлгийн сулралд өртөх эрсдэлийг 1.51 дахин ихэсгэдэг.

Дэлгэрэнгүй
Судлаач бүрийн мэдэх ёстой судалгааны 6 төрлийн хамтын ажиллагаа

Судлаач бүрийн мэдэх ёстой судалгааны 6 төрлийн хамтын ажиллагаа

‘Судалгааны хамтын ажиллагаа‘ гэдэг энэхүү нэр томьёо нь хувь судлаач нар нийтлэг зорилгын төлөө баг болон ажиллахыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй