card
Mandukhai
Шинжлэх ухааны сэтгүүлийн чанарын үзүүлэлт, шалгах аргачлал

Шинжлэх ухааны сэтгүүлийн чанарын үзүүлэлт, шалгах аргачлал

Судлаачид хуурамч шинжлэх ухааны сэтгүүлийн тоо нэмэгдэж мөнгө, цагаар хохирсон талаараа мэдээлсээр байна. Тиймээс энэ удаагийн нийтлэлээ сэтгүүлийн чанар, хуурамч эсэхийг хэрхэн шалгах талаар бэлтгэн хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Судалгааны таамаглалыг оновчтой тодорхойлох 6 алхам

Судалгааны таамаглалыг оновчтой тодорхойлох 6 алхам

Судалгааны ажлын хамгийн чухал бөгөөд эхний алхам нь судалгааны таамаглалыг нарийн тодорхойлох юм.

Дэлгэрэнгүй
Судалгааны хэвлэлийн тойм бичих 5 алхам

Судалгааны хэвлэлийн тойм бичих 5 алхам

Судалгааны сэдвийн хүрээнд шинжлэх ухааны өгүүллүүдийг уншиж, нэгтгэн дүгнэх үйл явцыг хэвлэлийн тойм гэнэ.

Дэлгэрэнгүй