card

Судалгаа хийх аргачлал, өгөгдлийн шинжилгээний 3 сарын цогц сургалт

550,000

Бэлэн байхгүй

Судалгаа хийх аргачлал, өгөгдлийн шинжилгээний 3 сарын цогц сургалт нь 2021.09.20 өдрөөс эхэлнэ.
Төлбөр: 550.000 төгрөг
Хугацаа: 2021.09.20-2021.12.20
Сургалтанд бүртгүүлэх болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээр нэвтрэн forum бөглөн аваарай.

https://forms.gle/W9kv37fVZrR5qPyM7

Үнийн санал