card

Судалгааны үр дүнг илэрхийлэх арга зүйн сургалт

20,000

Бэлэн байхгүй

IBM SPSS програмд суурилсан судалгааны үр дүн илэрхийлэх арга зүйн хичээлийг хүргэж байна.

СУРАЛЦАХ УР ЧАДВАР:

  1. ГРАФИК СОНГОЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ
  2. SPSS АШИГЛАН БОЛОМЖТОЙ ГРАФИКУУД БАЙГУУЛАХ
  3. ГРАФИК ЗАСВАРЛАХ, ХАДГАЛАХ

АГУУЛГА:

  1. ГРАФИКЫН ТӨРӨЛ
  2. ГРАФИК СОНГОЛТ
  3. ОНОЛ
  4. ГРАФИК БАЙГУУЛАХ ДАДЛАГА
  5. ГРАФИК ЗАСВАРЛАХ

ХЭЗЭЭ: 2020/07/31 - 20:00

ХААНА: ZOOM MEETING – ОНЛАЙН

Үнийн санал