card
Хямдарсан

ДАТА АНАЛИЗЫН СУРГАЛТ (IBM SPSS)

220,000 180,000

Бэлэн байхгүй

“IBM SPSS ПРОГРАМЫГ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН БОЛОВСРУУЛАЛТАД АШИГЛАХ АРГАЧЛАЛ”-ын сургалт

--------------------------------------------------------------------

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ & ДАВУУ ТАЛ

  • 9 модуль багц сургалт
  • 60 видео хичээлтэй.
  • 9 дүгнэлт хэлэлцүүлэг хийгдэнэ.
  • 3 сар - 24 цаг нээлттэй байна.
  • Хаанааас ч үзэх боломжтой (IGTV ашиглана.)
  • Нэмэлт утасны апплекшин шаардахгүй.
  • Веб хуудаст хандалт хийх шаардлагагүй.
  • Асуулт хариулт нээлттэй (IG).
  • Сертификат олгогдоно(ОЛОН УЛСЫН СЕРТИФИКАТ АВАХ БОЛОМЖТОЙ)

------------------------------------------------------------------------

CУРАЛЦАХ УР ЧАДВАР

- Судалгааны дата оруулах

- Судалгааны датаг цэвэрлэх цэгцлэх

- Судалгааны тодорхойлогч статистик (анхан шат)

- Тоон өгөгдөлийн тархалт шалгах, засах

- Орхигдсон утга шалгах, нөхөх

- Таамаглал шалгах тест сонгох

- Таамаглал шалгах тестийн нөхцөл шалгах

- Таамаглал шалгах тестийн ашиглах, үр дүнг тайлбарлах (SPSS)

- Судалгааны үр дүнг илэрхийлэх

- ХАМААРАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

- РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

------------------------------------------------------------------------

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР: (Дэлгэрэнгүй: shorturl.at/ghiAC )

- УДИРТГАЛ. ПРОГРАМ СУУЛГАХ, ДАТА ТАНИЛЦУУЛГА

- MОДУЛЬ 1. СУДАЛГААНЫ ДАТА БЭЛТГЭХ

- MОДУЛЬ 2. IBM SPSS ПРОГРАМД ДАТАГ ХУВИРГАХ,

АНАЛИЗАД БЭЛТГЭХ

- MОДУЛЬ 3. ТОДОРХОЙЛОГЧ СТАТИСТИК ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

- МОДУЛЬ 4. ХУВЬСАГЧДЫН ТАРХАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ, ЗАСАХ

АРГАЧЛАЛ

- МОДУЛЬ 5. ТҮҮВРИЙН ДУНДАЖ, ДИСПЕРСИЙН ЯЛГАА

ҮНЭЛЭХ ТЕСТ

- МОДУЛЬ 6. ХУВИЙН ЖИНГИЙН ЯЛГАА ТООЦОХ ТЕСТ

- МОДУЛЬ 7. ХАМААРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

- МОДУЛЬ 8. РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

- МОДУЛЬ 9. ДАТАГ ИЛЭРХИЙЛЭХ АРГАЧЛАЛ

- ТАНХИМЫН ДҮГНЭЛТ ХИЧЭЭЛ. ДҮГНЭЛТ ХИЧЭЭЛ

-----------------------------------------------------------------

ХААНА

- ХИЧЭЭЛ ИНСТАГРАМ (IGTV)

- ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ZOOM MEETING

- ТАНХИМЫН ДҮГНЭХ ХИЧЭЭЛ

ХЭЗЭЭ: 2020/09/14 албан ёсоор нээгдэнэ.

ХУГАЦАА: 3 сар хүссэн хугацаанд хичээлээ дуусгах боломжтой.

ТӨЛБӨР: Үндсэн төлбөр 180,000 ₮(3 САР),

УРЬДЧИЛСАН БҮРТГЭЛ: 108,000 (09/07 – 09/14)

ХОЛБОО БАРИХ: [email protected], + 976 80605566, 80301290

Үнийн санал