card

Хэвлэлийн тойм бэлтгэх арга зүйн сургалт [Literature review]

30,000

Бэлэн байхгүй

 

ХЭВЛЭЛИЙН ТОЙМ БЭЛТГЭХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ [Literature review]

---------------------------------------------------------------------------------

СУРАЛЦАХ УР ЧАДВАР:

- Судалгааны санааг хөгжүүлэх

- EndNote программ дээр ажиллах

- Ишлэл татах

- Ном зүй бэлтгэх

- Олон улсын судалгааны өгүүлэл хайх

- Төлбөртэй өгүүлэлийг төлбөргүй унших аргууд

- Судалгааны таамаглалын дагуу өгүүлэл цуглуулах,

датбааз үүсгэх аргачлал

--------------------------------------------------------------------------------

ХӨТӨЛБӨР, АГУУЛГА

- Хэвлэлийн тоймын хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдол

- Хэвлэлийн тойм бэлтгэх үе шат

- Хэвлэлийн тойм бичих аргачлал, төлөвлөлт

- Судалгааны зорилгод тохирох түлхүүр үг үүсгэх

- Судалгааны өгүүлэл хайх аргачлал, эх сурвалж

- Судалгаанаас ишлэл татах арга зүй

- Ном зүй бэлтгэх, загвар сонгох [APA, VANCOUVER etc]

- EndNote танилцуулга, хэрэглээ, ач холбогдол

- EndNote ашиглаж хайлт хийх арга зүй

- EndNote ашиглаж судалгааны датабааз үүсгэх

- EndNote ашиглаж ишлэл, ном зүй бэлтгэх

- Нэмэлт зөвлөгөө, асуулт хариулт нээлттэй

- Хичээлийн бичлэгийг 7 хоног давтан үзэж дадлага хийх

----------------------------------------------------------------------------------

ХЭЗЭЭ: 2020.11.01 – 13:00 PM

ХААНА: ZOOM APP / IGTV

ТӨЛБӨР: 30,000₮

УТАС: 8030 1290, 8060 5566

-----------------------------------------------------------------------------------

БҮРТГҮҮЛЭХ:

1. Хаан банкны 5225477823, Эрдэнэбилэг Насантогтох эзэмшигчтэй дансанд төлбөрийг байршуулах

2. Гүйлгээний утгад имэйл хаяг, утасны дугаар оруулах.

Үнийн санал